RACHUNKOWOŚĆ  W  NOWOCZESNYM  WYDANIU

PROFESJONALNE  USŁUGI  Z  ZAKRESU  KSIĘGOWOŚCI

Usługi z zakresu księgowości:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencja rejestrów dla celów VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie dokumentacji do kontroli skarbowych
 • Kontrola dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym
 • Uzgodnienia sald należności i zobowiązań
 • W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konkretnej usługi
  prosimy o kontakt telefoniczny.

  Powrót