RACHUNKOWOŚĆ  W  NOWOCZESNYM  WYDANIU

PROFESJONALNE  USŁUGI  Z  ZAKRESU  KSIĘGOWOŚCI

Pozostałe usługi:

 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • Pomoc w wypełnianiu wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do US oraz ZUS
 • Przygotowanie aktualizacji wpisów do CEiDG oraz Urzędów
 • Weryfikacja oraz korekta nieprawidłowości powstałych przed rozpoczęciem współpracy
 • Wsparcie w procesie rejestracji podmiotu
 • Przygotowywanie raportów z działalności firmy na potrzeby banków, firm leasingowych • W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konkretnej usługi
  prosimy o kontakt telefoniczny.

  Powrót